top of page

CORONABELEID

Corona-categorie-banner_edited_edited.pn

 

Beste leden,

Als bestuur hebben we overleg gehad naar aanleiding van de coronapersconferentie van afgelopen dinsdag waarin weer aanvullende maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus werden aangekondigd. Hier wordt niemand vrolijk van en wij dus ook niet. Wij willen hier heel duidelijk in zijn: het is niet onze keuze om zo te moeten handelen, maar we zullen ons hier aan moeten gaan houden; we hebben immers als vereniging de plicht om de wet te volgen en aan de regels te voldoen.

 

Tot nader order zal het er vanaf zaterdag 6 november zo uit gaan zien:

 

Kinderen tot 18 jaar kunnen zonder beperkingen komen tafeltennissen,

ook trainers en coaches/begeleiders zijn vrijgesteld van de nieuwe maatregelen.

 

Mensen van 18 jaar en ouder dienen altijd de corona Check app te kunnen tonen

om toegang te krijgen tot ons gebouw. Dat wil zeggen; kunnen aantonen dat je gevaccineerd

of negatief getest bent dan wel corona gehad hebt. Een geldige ID is hierbij ook een vereiste.

Deze app moet altijd gecontroleerd kunnen worden, niet alleen bij wedstrijden maar ook bij trainingen

of een gewoon bezoek aan de zaal. Ook ouders van jeugdspelers moeten aan genoemde voorwaarden voldoen.

Iemand die niet aan deze eisen voldoet mogen wij niet toelaten in het gebouw.

 

Bovenstaande regels zullen in het kort ook op de toegangsdeur te lezen zijn.

Hoewel dit voor een aantal leden vervelend kan zijn en wellicht tot discussies zal leiden,

hopen we op begrip van iedereen en vertrouwen op ieders gezond verstand.

Alle verenigingen hebben hier mee te maken dus als competitiespeler moet je hier mee rekening houden.

Wat betreft de controle van dit hele verhaal: daar komen we begin volgende week op terug.

 

Mochten er mensen zijn die zich geroepen voelen om deze taak op zich te nemen dan horen we dat alvast erg graag!

We hopen dat dit alles van korte duur zal zijn.

Met vriendelijke sportgroeten,

Bestuur TTV Belcrum

bottom of page